Reorganizare unități de învățământ

Documente ISJ/ISMB

Raport monitorizare in vederea reorganizarii unitatilor de invatamant (docx)
Justificarea reorganizarii unitatilor de invatamant cu personalitate juridica (docx)
Notă reorganizare 2024-2025 (pdf)