Despre ARACIP

Despre ARACIP

Listă cu active fixe sau obiecte de inventar aprobate pentru disponibilizare prin transfer fără plată, către o altă instituție publică - 2023 (pdf)
Documente privind execuția contractelor_2023_1 (pdf)
RAPORT DE ACTIVITATE AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI ARACIP - 15.03. 2022-15.03. 2023 (pdf)
RAPORT ARACIP ANUL 2022_LEGEA NR. 544 (pdf)
CENTRALIZATOR ACHIZITII ARACIP_ 2023 (pdf)
STRATEGIA ARACIP 2022 (pdf)
Regulament intern - ARACIP (pdf)
JANINA-ELENA VAȘCU - SECRETAR GENERAL ARACIP_CV (pdf)
MARIANA DOGARU - PREȘEDINTELE CONSILIULUI ARACIP_CV (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ IUNIE 2023 (pdf)