Componența Raportului de evaluare internă în vederea autorizării

Componență REI_autorizarea de functionare provizorie (pdf)