2020

HOTĂRÂRE ARACIP nr. 15 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 14 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 13 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 12 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 11 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 10 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 9 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 8 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 7 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE ARACIP nr. 6 - 2020 (pdf)