Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Termeni și condiții

Acceptarea condițiilor

  • Folosirea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
  • Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare.
  • În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea sitului.

Neangajarea răspunderii

ARACIP întreține acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, ARACIP nu își asumă nicio răspundere cu privire la informația de pe acest site.

Informația oferită

  • este exclusiv de natură generală și nu se raportează la cazuri particulare;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conține legături web spre alte site-uri aspura conținutului cărora v nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice. Administratorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.


Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.


Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației ARACIP de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile ARACIP impuse de lege.


Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de ARACIP utile în ceea ce privește conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea ARACIP. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.


ARACIP nu poate garanta/ controla actualitatea/ exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul său.


Închierea acordului

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.