Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitați www.fonduri-ue.ro

Fondul Social European - Investește în oameni!

Despre acest site

Această platformă este destinată publicării de informații referitoare la furnizorii de educație precum:

 • rapoartele anuale de evaluare internă;
 • rapoartele de evaluare externă (în curând);
 • situația acreditării și autorizării unităților de învățământ (în curând)

Momentan sunt publicate rapoartele de evaluare internă urmând ca celelalte secțiuni să fie adăugate pe măsură ce datele sunt disponibile.

Dacă ești furnizor de educație, pentru introducerea datelor necesare raportării anuale accesează https://calitate.aracip.eu

Pentru informații legate de activitatea ARACIP accesează site-ul http://aracip.edu.ro

Date publicate de furnizorii de educație

Informații referitoare la unitățile de învățământ si documente precum rapoartele anuale de evaluare internă

Caută o unitate de învățământ:

?

Informații suplimentare:

Despre A.R.A.C.I.P.

Ce este A.R.A.C.I.P.?

Instituție publică de interes național, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli, înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006.

Care este misiunea ARACIP?

A.R.A.C.I.P. realizează:

 • evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de educație;
 • autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar.

Care sunt activitățile ARACIP?

 • realizează activitatea de evaluare și acreditare a furnizorilor de educație din învățământul preuniversitar;
 • efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educației, evaluarea calității educației din învățământul preuniversitar;
 • realizează, împreună cu inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerului Educației Naționale activitatea de monitorizare și control al calității
 • efectuează, cel puțin o dată la 3 ani, evaluarea organizațiilor furnizoare de educație acreditate;
 • propune Ministerului Educației Naționale înființarea și acreditarea, prin ordin, a instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învățământ, program de studii și calificare profesională, după caz;
 • elaborează standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță, metodologia de evaluare instituțională și de acreditare, manuale de evaluare internă a calității, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calității învățământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătățire a calității invățământului preuniversitar, codul de etică profesională a experților în evaluare și acreditare.